MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

Skolen:

Nørholm skole er en etsporet skole fra børnehaveklasse til 6.klasse. Vi har yderligere tilknyttet et specialtilbud "Gårdskolen" som modtager elever der har haft deres problemer med at gå i skole andre steder.

Fritidstilbud og DUS:

Nørholm Skole er en landsbyordning hvilket betyder at skole, fritidstilbud og børnehave er en sammenhængende organisation. Vi lægger et stort stykke arbejde i at skabe sammenhæng for både børn og voksne.

DUS og børnehave åbner 6.30 og lukker 17.00 alle dage

DUS II er et eftermiddagstilbud for 4-6 klasse fem dage om ugen.

Andre tilbud:
Vi har et kor. "SkoKikor" for 4. kl. og op, i samarbejde med kirken. Herudover har vi masser af frivillig musikundervisning samt billedskole og de fleste år også et eller to dramahold.

Faciliteter:

Skole, DUS og Børnehave er bygget sammen således, at vores skole er delt i 3 "afdelinger" med værksteder og pædagogisk servicecenter placeret centralt i midten. 0.-3. kl. har hjemme i den nyeste bygning mens 4.-6. kl. har hjemme i den ældste del. Vi har fælles personalefaciliteter for alle ansatte, disse er placeret centralt på skolen.

Vores specialklasse, Gårdskolen, har til huse på en nærliggende privatejet gård.

Vi har en aftale med Sønderholm Skole om at bruge deres hal til idrætsundervisning.

Der er masser af udendørs plads rundt om skolen med legeplads, skolegård (asfalt er godt at tegne på og sjippe på m.m.m.), og en god lille boldbane. Arealerne bruges flittigt af alle børn på kryds og tværs af aldersgrupper.

Trafiksikkerhed:

Nørholmsvej, som er tilkørselsvej til skolen er en smal landevej med skarpe sving både mod øst og vest. Vi anbefaler alle at køre med bus eller cykle, men har forståelse for at der køres i bil.

Der er anlagt en cykel- og gangsti fra kirken til skolen og det løser en del af de trafikale problemer.
P.plads og vendeplads er imidlertid meget små, så det kræver stor opmærksomhed.