MENU
Aula_close Layer 1

Forældresamarbejde

 

Forældresamarbejde

Kernen i Fidusens forældresamarbejde er den daglige dialog.

 

Det er vigtigt for jeres barns trivsel her i Fidusen, at vi voksne dvs. personale og forældre har et godt samarbejde. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at kontakte os, hvis I har noget på hjertet vedrørende jeres barn. I vil altid kunne få en samtale med en af pædagogerne eller med leder Kirsten Arden.

På samme måde vil vi også kontakte jer, hvis vi oplever ting med jeres barn som vi gerne vil tale med jer om, udover de årligt tilbagevendende samtaler.

Hvert år afholdes der forældremøder i de enkelte grupper hvor dagsordenen oftest handler om det daglige pædagogiske arbejde.

I DUS afholdes forældremøder og forældresamtaler i samarbejde mellem skole og DUS.

I samarbejde mellem skolen, bestyrelsen og forældrerådet, arrangeres der af og til en temaaften med en foredragsholder udefra.