Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvad er Dus - fritid med mening

Velkommen i DUS

Fidusens daglige åbningstider er:

Mandag til fredag: 6.30 – 17.00

Lukkedage i løbet af 2022 / 23:

Imellem jul og nytår

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag og

Sommerferielukning for 2023 vil være i ugerne 28-29.

Fælles mål for DUS

Aktiv fritid for alle

Fidusen

Fidusen er en landsbyordning med en høj grad af aldersintegration. Det betyder at børnene i henholdsvis Børnehave og DUS har egne basislokaler, egne voksne men meget store muligheder for at være sammen på tværs af alder.

Vi finder det vigtigt at børnene etablerer relationer på tværs af både alder og køn for på den måde kan de ældste børn videregive mange færdigheder, traditioner mv. især inden for leg.

Børn lærer utrolig meget af hinanden ved at lege sammen på tværs af alder. De lærer hinanden ting som vi voksne ikke er dygtige nok til at videregive.

F.eks. hvordan man leger i sandkasse, bygger lego, leger med klodser osv.

Vi kan se at børnene udvikles både personligt, socialt og sprogligt ved at være sammen med på tværs af alder.

Dette sker til glæde både for de yngste som bruger de ældre børn som rollemodeller både i legen, sprogligt og omsorgsmæssigt – og for de ældste som får lov at være modeller og får lov at give omsorg og oplever glæden ved at blive set op til. Det giver også store børn mulighed for i kortere eller længere perioder at finde tilbage til legetøjet og trygheden i børnehaven.

For at sikre at dette sker, har vi indrettet Fidusen så det understøtter lege på tværs af alder.

  • vores legeplads er for alle børn.
  • områder hvor børn fra 3-10 år mødes for at bygge med store klodser.
  • område hvor alle børn kan sidde i sofaen, eller på madrassen og læse, snakke, hygge.
  • fælles køkken hvor der både laves mad, klippe klistres og leges med perler.
  • mulighed for et eller flere børn at få lov at være på besøg i en anden gruppe.
  • tæt samarbejde på alle skolefrie hverdage hvor vi spiser samlet, har aktiviteter samlet osv.

 

Endvidere laver vi hvert år forskellige aktiviteter for hele huset.

Cykeluge, hvor vi laver baner, uddeler kørekort osv.

Fidusløb, hvor børn og forældre i alle aldersgrupper løber sammen.

Børnejulefrokost hvor vi alle, dvs børnehave, DUS, DUS II og skole spiser sammen i aldersblandede grupper.

Den første søndag i december holder vi fælles juletræsfest.

Is-damerne Elly og Erna kommer på besøg i juni og serverer is for alle.

Tivoli - en ren procesorienteret aktivitet hvor DUS børnene laver Tivoliboder for sig selv, hinanden og børnehavebørnene.

Fælles bedsteforældredag for børnehave og DUS.

Eftermiddagsmad

Hver dag kl. 14 serverer vi eftermiddagsmad for hele huset. Børnene bliver tilbudt både frugt og brød. Vi er opmærksomme på dem der glemmer at spise og dem der er evigt sultne.

3.klasse

Vi tilbyder aften DUS (kl. 16-18.45) for 3.klasse ca. 1 gang om måneden. Vi laver mad og spiser sammen. Vi laver forskellige aktiviteter både her i huset og kører andre steder hen. Indholdet i aftenerne er en blanding af børnenes egne ideer og input fra os.

Vi er i gang med at udvikle “Mødestedet” et område hvor 3. og 4. klasse kan mødes og hygge sig sammen om eftermiddagen.

Alsidig og Personlig udvikling 

Hvad vil vi opnå?

Vi vil understøtte det enkelte barns selvværd og selvtillid.

Vi vil skabe mulighed for at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medspillere af et socialt og kulturelt fællesskab.

Vi vil give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige personer der kan tage initiativer.

Vi vil give mulighed for, at hvert enkelt barn mærker sine egne følelser, får øje på sine egne muligheder og sin egen rolle.

Vi vil skabe muligheder for, at børnene oplever sig som en del af et demokratisk samfund.

Hvilken indsats vil vi sætte i værk?

Vi vil       

- sætte forskellige aktiviteter i gang som børnene kan vælge at være med til, og på den måde præsentere børnene for nye materialer, nye lege, aktiviteter osv.

- sørge for at der altid er adgang til legetøj og materialer så børnene selv kan gå i gang og vi vil følge børnenes initiativer når de kommer med gode ideer.  

- støtte børnene i at være selvhjulpne - både når det gælder om at finde legetøj, finde kreative materialer og når det gælder om selv at kunne mærke hvilket tøj der er passende til vejr og aktivitet.

- arbejde på at det enkelte barn får nogle værktøjer til at kunne klare sit eget temperament og acceptere egne følelser.

- arbejde aktivt med konfliktløsning på hvert enkelt barns niveau så børnene også lærer at komme igennem en konflikt uden altid bare at gå eller slå.

- støtte børnene i demokratiske processer når de skal finde ud af, hvad de skal lege, hvor de skal lege, fordeling af legetøj osv.

- støtte børnenes initiativer omkring legeaftaler.

- en gang om måneden holder vi børnemøde.

Sproglig udvikling 

Hvad vil vi opnå?

Vi vil have fokus på børnenes sproglige og begrebsmæssige udvikling.

Vi vil lægge vægt på samtale og dialog.

Vi vil vise børnene at der er forskellige måder at kommunikere på.

Vi vil inddrage digitale kommunikationsformer.

 Hvad vil vi sætte i værk?

Vi vil

- være på at børnene taler pænt og ordentligt både til hinanden og til vi voksne.

- sørge for at sænke støjniveauet så man kan tale sammen i stedet for at råbe og på den måde fremme en nuanceret kommunikation.

- prioritere at have tid til at lytte og tale med børnene.

- læse og fortælle mange historier

- holde børnemøder hvor alle får mulighed for, og støttes i at tale og lytte i en større forsamling.

- være opmærksomme på alle de steder børnene kommunikerer med hinanden også på de digitale platforme og være nysgerrige i forhold til det fællesskab de har der.

- prioritere fællesskabet højt, og derfor har vi valgt, ikke at tillade mobiltelefoner i Dussen mv.

- I samarbejde med skolen vil vi arbejde med Dit liv på Nettet                             

Social udvikling 

Hvad vil vi opnå?

Vi vil opfordre børnene til og hjælpe dem med at udvikle relationer og venskaber, både indenfor egen aldersgrupper og på tværs af aldersgrupper.

Vi vil hjælpe børnene med at vise empati og indføling og lære dem at respektere forskelle i opfattelser og indgå i forpligtende fællesskaber.

Vi vil hjælpe børnene med at lære selv at kunne håndtere konflikter.

Hvilken indsats vil vi sætte i værk?

Vi vil

- etablere små afskærmede legehjørner hvor legen og relationerne har ro til at udvikle sig.

- sætte aktiviteter i gang som støtter det enkelte barns sociale udvikling og vi vil hjælpe - børnene med legeaftaler – både så de får lov til selv at lave legeaftaler og hjælpe dem med at lære at overholde de aftaler de har indgået.

- spille spil, både brætspil, fodbold, hockey, dødbold, og høvdingebold sammen med børnene og hjælpe dem til at kunne klare spil, regler mv. alene.

- tage på ture hvor vi sammensætter gruppen af børnene på forskellige måder.

- hjælpe børnene med at tale med hinanden om de konflikter der opstår, og vi vil sige tingene for børnene hvis de ikke kan selv, så vi på den måde bliver rollemodeller for dem.

- sammen med skolen arbejde systematisk med trivsel.

- lave iagttagelser, observationer. 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Hvad vil vi opnå?

Vi vil understøtte børnenes bevidsthed om forskellige kulturer og værdier.

Vi vil lade dem nysgerrigt udforske hvem er jeg, hvem er du, hvem er vi.

Vi vil give dem mulighed for at udforske og eksperimentere med forskellige udtryksformer.

Hvad vil vi sætte i værk?

Vi vil give børnene mulighed for at udtrykke sig drama, og billeder - både spontant og struktureret

Vi vil hvert år have et kreativt tema hvor vi fordyber os i en længere periode og afslutter med en fernisering.

Vi vil lave byture i små grupper og se på og forundres over byens mangfoldighed.

Vi vil arbejde med traditioner og højtider.

Naturen og udeliv

Hvad vil vi opnå?

Vi vil inspirere børnene til at bruge naturen som legeplads, spisekammer, oplevelsesrum, inspirationskilde og motionsbane.

I den forbindelse vil vi lære børnene at tage hensyn til, og vise respekt for naturen og lære dem om årstidernes skiften. 

Hvad vil vi sætte i værk?

Vi vil       

- være i naturen sammen med børnene ved at tage på ture til fjorden, skoven og markerne.

- samle frugter, bær mv og tilberede dem.

- arbejde på at det bliver naturligt for børnene at rydde op efter sig, også når vi er i naturen, ligesom vi vil opføre os hensynsfuldt overfor dyr og planter.

- følge børnenes initiativ, når de finder et dyr – tage billeder af dyret, finde ud af hvad det er, hvad det spiser osv.

- være nysgerrige i naturen sammen med børnene.

- være ude på alle tider af året, mærke årstiderne og tale om dem.

- følge årets gang på markerne – sommetider må man gå der, sommetider lugter det.

- lave vores egen køkkenhave hvor vi sår og høster.

Sundhed, krop og bevægelse 

Hvad vil vi opnå?

Vi vil have en bevidst udepolitik og arbejde på at alle børn bliver glade for at lege ude og at de selv vælger at være ude.

Vi vil give børnene alsidige bevægelsesmæssige oplevelser og give dem mulighed for at opleve glæden ved og lysten til at bevæge sig så de oplever at de motorisk kan det de gerne vil eller kan få hjælp til at lære det.

Vi vil give børnene mulighed for at udtrykke sig til forskellige former for musik og rytme både inde og ude

Vi vil sammen med forældrene hjælpe børnene til at spise sundt og få gode kostvaner 

Hvad vil vi sætte i værk?

Vi vil       

- være konstant opmærksomme på, hvordan vi indretter og udvikler vores legeplads så den inspirerer børnene til at lege og bevæge sig.

- sætte forskellige typer aktiviteter i gang på legepladsen og være aktive voksne der leger med på legepladsen og på den måde inspirerer børnene til bevægelse.

- være opmærksomme på hvilke indendørs aktiviteter der lige så godt, eller bedre kan laves udenfor.

- igangsætte forskellige fysiske aktiviteter både ude og inde. F.eks. Boldspil, forhindringsbane, sneboldkamp, vandglidebane, svømning, cykelture og benytte gymnastiksalen.

- hjælpe børn i gang med at lave teater, dukketeater, cirkus og dans og være gode publikummer til deres forestillinger.

- være konstant opmærksomme på hvad vi serverer for børnene, både som morgenmad og eftermiddagsmad, herunder gælder også en bevidst sukkerpolitik.

- lave madværksted i køkkenet hvor vi sammen med børnene taler om, tilberede og spiser mad.

Pejlemærkerne

Helhed i skoledagen:

På Nørholm skole samarbejder lærere og pædagoger om at skabe et sted, hvor alle børn udvikles således, at de kan bidrage til og modtage fra den verden, de indgår i.

Derfor møder man på Nørholm skole medarbejdere der:

  • arbejder for børnenes trivsel og udvikling
  • arbejder traditionelt og nyskabende
  • træffer fagligt kvalificerede beslutninger

 

Pædagogerne deltager i undervisningsdelen og er en naturlig del af skole / hjemsamarbejdet.

Gennem pædagogernes deltagelse i undervisningen er rammerne sat for, at fritidspædagogikken kan berige undervisningen, ligesom der også er mulighed for, at elementer fra undervisningen kan berige DUS, og de aktiviteter som tilbydes.

På Nørholm skole har eleverne i indskolingen et fag på skemaet der hedder “Vokseværkstedet” - et dannelsesværksted hvor børnene i aldersblandede grupper arbejder med nogle af alle de ting vi mener de har brug for at lære for at udvikle sig til hele dannede mennesker. Børnene lærer f.eks. at tænde bål, binde knuder, førstehjælp, brætspil, skak, filosofi osv.

Børnene har også udeskole på skemaet - her flyttes undervisningen udenfor, næsten uanset vejr og vind - og uderummet indgår som et ekstra læringsrum.

Begge disse fag læses af og er udviklet i et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere på skolen.

Den åbne skole og DUS

Nørholm skole og DUS er en vigtig del af lokalsamfundet. Vi samarbejder med kirke, boldklub og borgerforening. Vi har en hjælpsom og aktiv forældregruppe som både bidrager med praktisk hjælp f.eks. i form af arbejdsdag på legepladsen, hvilket giver børnene mulighed for at se både egne og andres forældresamarbejde om at gøre legepladsen til et godt sted at være. I DUS II og ungdomsklubben samarbejdes med forskellige idrætsklubber for at inspirere børnene til et aktivt fritidsliv.

Forældresamarbejde

På Nørholm skole prioriterer vi forældresamarbejdet højt - du kan læse mere om det på vores hjemmeside, følg linket.

Princip for samarbejde mellem skole og hjem

Fokus på alle børn

DUS skal inkludere alle børn i sociale fællesskaber.

Fælles mål for DUS forpligter os som professionelle på at have et øje for hvert barns potentiale i mange forskellige sammenhænge. Vi arbejder ud fra tankegangen, at børn, der er en del af – og anerkendt i et fællesskab, udvikler selvværd og selvtillid – jeg er noget, altså jeg har værdi, og jeg kan noget, fordi jeg bidrager til fællesskabet. Børn oplever tryghed og følelsen af at høre til, hvilket giver overskud til at lære og være i skolen.