Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dus 2 - 10-13 år

Hvad er DUS II

DUS II er anderledes end DUS I

Børnene i alderen 10-13 er klar til mere fritid, bestemme mere og til bare at hænge ud sammen med kammeraterne. DUS II er derfor et klubtilbud/et værested for aldersgruppen, med mulighed for hygge, snak, spil, fodbold, se film og andet med fokus på fællesskab. Med eller uden voksendeltagelse. Der føres ikke kontrol med børnenes fremmøde i DUS II. De kan komme og gå som de vil. Ved indgangen hænger touch skærm, hvor børnene skal trykke sig selv ind og ud, når de kommer og går.

Bemanding og budget

I DUS II er der kun ressourcer til en enkelt pædagog og til en kortere åbningstid. Der skal også betales for nogle aktiviteter. Åbningstiderne, som er tilpasset efter hvornår børnene har fri fra skole, ser således ud for denne sæson:

Mandag er lukket - Har nogen børn behov for at vente på at komme hjem, kan der laves aftale om at være i DUS I.

Tirsdag til fredag er der åbent fra børnene har fri til kl. 16.15.

Torsdage fra den 8. september 2022 til og med den 25. maj 2023 er der på skift ekstra åbent til kl. 19.00 for hhv. hele gruppen og for de der går i 6. klasse. Se nærmere om dette på sæsonplanen der beskriver de aktiviteter der foregår på de forskellige torsdage. Udgives i slutningen af august.

I skoleferier og på skolefri hverdage er DUS II lukket.

Hvad sker der i DUS II?

Formålet med DUS II er hygge, socialt samvær og aktiviteter. Ofte på børnenes initiativ. Her er der rig mulighed for at relationer kan dyrkes på tværs af klasserne. Der er mulighed for at lave små forskellige hobbyaktiviteter, hvor der alt efter hvad der skal foregå, kan blive tale om opkrævning af betaling til materialer. Pengene indbetales via Aalborg kortet. Eksempler på aktiviteter kan være turneringer i bordtennis, fodbold mm., alt efter hvad børnegruppen interesserer sig for. Vi laver også årstidsbestemte aktiviteter, såsom fastelavnsfejring, juleafslutning mm. Om fredagen er der filmeftermiddag. Der er dagligt mulighed for at købe lidt at spise/drikke. Betaling foregår også her via Aalborg kortet.

Lokaler

DUS II har et fast basislokale hvor der er et godt køkken samt sofagruppe, TV og mulighed for kreative aktiviteter. Det er skoledelens overetage i den vestlige ende. Her er "basen" og det sted, hvor man ofte kan finde pædagogen. Børnene kan også færdes i/på andre af skolens arealer, oftest i gymnastiksal, på multibane og legeplads i samarbejde med resten af skolens børn og voksne.

Den årlige tur

Hvert år lige efter påskeferien tager DUS II afsted på weekendtur. Rønbjerg feriecenter er børnenes absolutte favoritsted, som mål for turen. Dato for turen i denne sæson bliver fra den 14. til 16. april 2023.

Regler for brug af mobiltelefon i DUS II.

Man må ikke tage billeder, lave lydoptagelser eller filme uden først at have aftalt det med pædagogen i DUS II. Ligesom i undervisningstiden er der et "mobilhotel" i DUS II. Nogle tidspunkter på eftermiddagene er "mobilfri/spillefri" tid. Det er pædagogen der oplyser om tidspunkterne og telefonerne sættes så i "mobilhotel".

Personale

Susanne Glerup Christensen er den faste pædagog i DUS II. Hun suppleres af det øvrige personale i DUS/Fidusen. DUS II kan kontaktes i åbningstiden på tlf. 99824268 

Medlemskab og betaling

Indmeldelse sker via Pladsanvisning-online.dk på Aalborg Kommunes hjemmeside

Følg vejledningen og vælg DUS II. Har du/i spørgsmål, så henvend dig/jer til leder Line Falk Lange på kontoret og få udleveret en vejledning i tilmelding.

Udmeldelse

Skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned, samme sted som indmeldelse.

Forældrebetaling

Der betales kr. 542,- pr. måned. Beløbet opkræves af Aalborg Kommune. Der betales for 10 måneder, da juni og juli er betalingsfrie.