Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hverdagen i børnehaven

Særligt om børnehaven

Velkommen i børnehavegruppen – som er for de 3-6 årige.

 At gå i børnehave er både sjov og alvor. Dit barn er ofte træt, tit snavset og altid fyldt med indtryk når dagen er slut.

Når I forældre spørger til, hvad barnet har lavet i løbet af dagen, vil i ofte få svaret: ”ingenting” eller ”jeg har leget” !

Et godt råd kan være at man selv begynder at fortælle lidt fra sin egen dag eller spørger barnet mere konkret: ”Hvad fik du til eftermiddagsmad i dag?” eller ”Har du kørt på moon-car idag?”

Vi skriver lidt til jer på tavlen ved indgangen, og sætter ofte et ”dagens billede” op. Billedet har vi taget med vores kamera i dagens løb.

Ny i børnehaven

For både børn og forældre kan det være en omvæltning at komme fra en dagpleje med kun en voksen, til et hus hvor vi er mange voksne.

For børnene er det ofte meget spændende, at de nu skal til at have madpakke med, og der er et lille wc og en lille håndvask hvor de kan vaske hænder. Mange børn bruger i startet megen tid på at udforske det nye og bare se på hvad de andre laver.

Barnets bog

For at lette overgangen mellem hjemmet og børnehaven får barnet en mappe når det starter. Her er nogle sider I kan udfylde, gerne sammen med barnet. I må også meget gerne sætte nogle fotos ind. Vi sætter løbende fotos ind. Mange børn syntes, det er rart ”at have familien med i børnehave”. De bruger mapperne dels til at vise kammeraterne, men den er også god til at få en snak med vi voksne.

Her ser I en oversigt over en typisk dag i Fidusens børnehavegruppe. Vi kalder det: 

Pædagogisk dagsplan for børnehaven:

6.30 til 8.00: Fælles tid for hele Fidusen.

 Aktiviteterne foregår aldersblandet.

Der er morgenmad sat frem, til de der vil have det. Vi snakker, lave forskellige spil og små aktiviteter såsom at tegne, lave perleplader osv. Vi er i køkkenet og benytter de andre rum i huset efterhånden som der er gjort rent.

Det pædagogiske fokus: Store og små sammen, nærvær, relationsdannelse,  modtagelse af børn /afsked med forældre , tryg start på dagen, skolebørn i skole mm.

8-10.00 Fælles aktiviteter for børnehave.

Nu er skolebørnene gået og der er forskellige aktiviteter som der er mulighed for at deltage i. Det kan være: Synge når nogen spiller guitar. Lave modellervoks i køkkenet, tegne, leg som børnene selv finder på. Evt. med medbragt legetøj. Hjælpe med at bage (eftermiddagsmad). hjælpe med andre praktiske ting, vasketøj, tømme opvasker osv., tænde op i brændeovnen, hvis hytten skal bruges senere. Mulighed for at gå ud. Spontane aktiviteter f.eks. i gymnastiksalen, på legepladsen mm.

 Pædagogisk fokus: Nærvær, positiv modtagelse af børn / forældre, der kommer på forskellige tider, inddrage børn i praktiske gøremål, støtte /styring omkring medbragt legetøj/ leg og styrkelse af børnenes indbyrdes sociale relationer.

10-12 Gruppeaktiviteter, også kaldet ”10 grupper”, hvor børnehavebørnene er opdelt i 3 -4 grupper.

Aktiviteterne foregår i grupper dagligt tirsdag til torsdag.* Der veksles imellem aldersopdelte og aldersblandede grupper. Medbragt legetøj pakkes væk i 10-grupperne.

Aktiviteterne planlægges af pædagogerne for kortere eller længere perioder. For det meste med det aktuelle læreplanstema i fokus, men behøver ikke nødvendigvis at tage udgangspunkt i tema.  Aktiviteterne kan være mange : Gå en lille tur. Lave en times fysiske aktiviteter et eller andet sted i huset. Besøge skolen og se på udstillinger, udstoppede dyr osv. Køre en lille tur i bussen. Udforske i-pads eller andet it. Lære at lege sammen, (dialogisk)læsning, træne finmotorik, lave små ”kurser ” i ”Verdensrummet”.**  Motorisk udfordrende forløb i gymnastiksalen. Skoleforberedende aktiviteter. Sprogstimulering. Køre mooncars, cykler el. lign i skolegården. Gå ned på bakken eller ud i læbæltet med forstørrelsesglas. Snitte i bålhuset. Gruppen kan, alt efter dens ”behov” sagtens lave det samme flere dage i træk, f.eks hvis der er gang i noget der optager børnene særligt.

Pædagogisk fokus: At arbejde med børnenes venskaber og indbyrdes sociale relationer. At have fokus på udvikling og læring: Der arbejdes med  alderssvarede pædagogiske aktiviteter, med udgangspunkt i udvikling for det enkelte barn. Formålet er at sikre det enkelte barn pædagogiske udviklingsmuligheder.  

10 grupperne slutter af med samling og spisning

Under samling er der f.eks. Fortællinger, sang, mm.

Pædagogisk fokus: Fællesskab, at lære børnene at turde stå frem, lære dem at lytte og tale på skift.

12-14 Middagssøvn / legeplads

De børn der har behov for det, tilbydes middagssøvn. Alle andre går på legepladsen Vi øver i at komme i overtøjet selv. Ude leg. Diverse aktiviteter som pædagogerne sætter i gang f.eks. snitte, male mm.

Pædagogisk fokus: Personlige kompetencer i fokus. Relationer store og små imellem. Støtte børnene i at finde på og praktisere egne lege på legepladsen.

14-17: Eftermiddags mad og fælles tid for hele Fidusen.

Alle får tilbudt eftermiddagsmad ca. 14

Aktiviteter: Fri leg, aldersblandet leg og aktiviteter over hele huset.

Pædagogisk fokus: Venskaber på tværs af alder, søskenderelationer, besøg i dus, små lærer af store, store leger /giver omsorg til små. Fællesskabsfølelse. Inspiration. Tryghed. Familiær atmosfære.

Goddag og farvel

Når i afleverer jeres barn, er det vigtigt at I taler med en fra personalet. Det er meget forskelligt, hvordan børnene siger farvel til deres mor og far. Nogle siger hurtigt farvel, andre vil vinke. Vi har altid tid til at hjælpe, hvis der er behov for det. Når barnet igen skal hentes, er det også vigtigt at vi lige får talt sammen, så vi ved at jeres barn er hentet. Hvis andre skal hente jeres barn, skal vi have besked.

Middagssøvn

Hvis nogle børn i en periode har behov for det, har vi madrasser til brug ved middagssøvn. I skal bare medbringe tæppe og sovedyr, eller hvad barnet plejer at bruge for at falde i søvn.

Eftermiddagsmad

Hver dag ca. klokken 14 sætter vi os sammen og får eftermiddagsmad. Det er forskelligt hvad vi får. Det kan være hjemmebagt brød, agurk, gulerødder el.lign. Alle børn i Fidusen får det samme.

Syg/fri

Husk at give besked hvis dit barn er sygt, eller hvis I holder fri.

Meld jeres barn fraværende på Aula Komme/gå, eller

Ring til os på telefon: 9982 4272.

Da aktiviteter, spontane ture mm starter kl. 10 skal I også ringe eller aftale dagen før, hvis jeres barn kommer senere end dette.

Aktiviteter i børnehaven

Leg er de små børns vigtigste aktivitet.

I dagligdagen lægger vi stor vægt på at børnene får lov at lege. Fordi de gennem legen lærer og udvikler sig.

I denne alder, leger de mindre og mindre alene og begynder at forholde sig til flere legekammerater.

Når en gruppe børn f.eks. leger i dukkekrogen, skal de blive enige om, hvem der har hvilke roller og hvad der skal ske i legen. På den måde udvikles sproget, sociale færdigheder trænes, barnet har egne ønsker og ideer, men de skal forenes med de andre børns ønsker.

Vores rolle som voksne i legen er at have øje for hvordan det går. Nogle gange er der behov for at vi hjælper. Det kan være at nogen er blevet uvenner og ikke kan komme videre med at lege, eller måske mangler de ideer til at udvikle legen. Nogle gange vælger vi at deltage i legen, for på den måde at hjælpe børnene. Andre gange giver vi nye input.

I legen udvikler barnet sin evne til at bruge, beherske og opdage kroppens muligheder. Børn er gode til selv at finde på lege hvor de bevæger sig f.eks. på moon-cars, gynger og når de klatrer i træer. Vi voksne stimulerer børnenes naturlige trang til bevægelse, ved at give dem ekstra udfordringer. Det kan være ved leg i gymnastiksalen, på en forhindringsbane, på græsplænen eller ved en tur i skoven. Også gennem fysisk aktivitet udvikles hjernen !

Man må gerne have sit eget legetøj med?

Børnene må gerne have legetøj med – så længe I ved det kan blive ødelagt eller blive væk.

Dog vil vi ikke have, at børnene medbringer sminke, neglelak eller andet der ikke kan vaskes af, samt legetøj med høje lydeffekter. Af sikkerhedsmæssige grunde, ej heller balloner.

Børnene må ikke forære hinanden legetøj i børnehaven.

Madpakker

Børnene skal have madpakker med hver dag. Husk at sætte navn på. Bliver børnene sultne i løbet af formiddagen, må de gerne spise af deres madpakke. Når vi har holdt samling spiser vi alle sammen, gerne opdelt i grupper, så vi bedre kan tale sammen mens vi spiser. Til frokost får børnene enten vand eller økologisk mælk. Vores udgangspunkt er, at det er jer som forældre, der er eksperter på jeres børns madpakke. Derfor bestemmer vi ikke, hvad det enkelte barn spiser fra deres madpakke, så længe de får noget at spise. f. eks. siger vi ikke du skal spise 2 rugbrødsmadder, før du må spise frugtstang eller lign.  

Når vi laver mad med børnene

I børnehaven har vi jævnligt salatbar.

Når der er salatbar, har hvert barn en beholder med, med noget til et fælles ta´ selv bord. Det kan være ærter, kogt pasta, majs, pølsestykker, agurk osv. Vi bager flutes sammen med børnene. Skulle man have glemt at tage noget med, spiser barnet selvfølgelig med. Vi hænger en seddel op på tavlen når dagen nærmer sig.

Nogle gange om året laver vi varm mad. Her er børnene med i hele processen, lige fra vi laver indkøbsseddel og til vi spiser maden.

Når vi har disse dage taler vi f.eks. om:

  • Hvorfor det er vigtigt at vaske hænder før man laver mad
  • Hvor kommer maden fra
  • Hvordan dækker man bord

Tøj/garderobe

Børnene skal have skiftetøj, regntøj i garderoberummet. Husk at der skal være navn i.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal snore i hætter pilles ud. Hjælp os med at holde garderoben ryddet, og plasticpose-fri. (børnene leger med poserne, hvis de ligger der.)

Vi har et enkelt sæt regntøj/flyverdragt som børnene kan låne, hvis de f.eks. kommer til at tisse i deres eget.

Forældresamarbejde

Gensidig information er vigtigt. De informationer vi får fra jer forældre om morgenen giver vi videre til de voksne der skal være sammen med jeres barn i løbet af dagen.

Det er ligeledes vigtigt at I taler med personalet om eftermiddagen, måske har vi en besked til jer og det er også vigtigt at vi ved at barnet er hentet. Hvis i har noget i vil fortælle, vil vi gerne gøre opmærksom på, at det ikke er alt børn i denne alder bør vide. Sig at I gerne lige vil snakke med os, så kan vi sammen gå fra og snakke i ro og fred.

Vi holder forældresamtaler, før barnet starter og i forbindelse med at barnet har haft fødselsdag. Derudover hvis der er behov.

Fødselsdage

Vil vi gerne fejre her i børnehaven.

Når barnet holder fødselsdag i børnehaven, mødes vi kl 9.30 for at fejre barnet, og det får en lille gave fra alle i børnehaven. Det er også her barnet kan dele noget ud som det har med hjemmefra. Aftal med personalet hvad der medbringes hjemmefra til fødselsdage. Det er vigtigt, at der er plads i de små maver til ”rigtig” mad.

Vigtigt

Af hensyn til at børnene ikke får for meget sukker, siger vi nej tak til slikposer.