Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 15.08.23

Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole

Dato:
Mandag den 15.08.2023 kl. 17.15 – 19.15
Sted: Personalerummet


Fraværende med afbud: Sarah
Fraværende: Helle, Charlotte

Forfatter til “Nyt fra skolebestyrelsen”: Majken


Sag:
Nr.: 0
Velkommen til dette skoleårs bestyrelse


Sag:
Nr.: 1
Godkendelse af dagsorden samt underskrift af referater.  
v. formanden


Godkendelse af dagsorden og underskrift af referater fra tidligere.

Til drøftelse: 
Til beslutning: x
Til orientering:

Sag:
Nr.: 2
Formandens punkt

v. formanden


Ny situation ift politikernes udmelding i dag.
Det har været en travl tid med stor opbakning.

Status på friskole-ansøgning: den er sendt ind, og der er kvitteret for modtagelsen af beløbet. Hvis vi ønsker, at den skal gælde i 3 år, skal der indsamles yderligere 10.000 kr (februar 2024)
Byens foreninger tilbød også at bidrage.

Stor opbakning til, at det er en folkeskole i byen, som der kæmpes for (frem for en friskole)

Følelse af sammenhold og stor, bred opbakning
Besøg af flere politikere på skolen

Bilag: 
Til orientering: X 
Til drøftelse: 
Til beslutning:


Sag:
Nr.: 3
Orientering fra ledelsen v. Merete


Stilling som pædagogisk leder er nu slået op - ansøgningsfrist d. 4. september
Ansættelsessamtaler d. 11/9 kl. 14.30 + d. 14/9 kl. 15 - giv besked til Merete om du kan deltage (enten begge dage eller en af dem)

Smartwatches (mobilpolitik): bestyrelsen skal forholde sig til dette, så der evt kan komme ny info ud til forældrene

Bilag:
Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: 
Beslutning:

Ansættelsesproces, pædagogisk leder
mobilpolitikken - behov for udvidelse (H eksempel)


Sag:
Nr.: 5
Bestyrelsens reaktion på de udmeldte kommunale besparelser, hvor står vi nu?


Merete opdaterer bestyrelsen ift dagens politiske udmelding.

Mulige indsatser/hvilken argumentation herfra: 
officiel udmelding fra bestyrelsen
der skal skrives høringssvar
skabelon-tekster der kan klæde folk på 
lad os fortsat støtte de særligt udsatte skoler (de 4 mindste)
“hvad kommer de her besparelser til at betyde på vores skole?”

Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: x
Beslutning: x

Sag:
Nr.: 7
Årets gang i bestyrelsen

(5. min)


Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: x
Beslutning: x

Sag:
Nr.: 8
Evt.

(5. min)


Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: x


Sag:
Nr.:9
Kommende møder


Datoer:

Ekstraordinært bestyrelsesmøde til produktion af høringssvar d. 5/9 kl. 17-18.30
der produceres et oplæg/udkast af Merete, Liv og Kristina

Datoer for skolebestyrelsesmøderne i det kommende skoleår:

Tirsdag den    05.09.2023 Ekstraordinært møde: høringssvar
Onsdag den     04.10.2023 Princip for mobiler og andet digitalt udstyr
Torsdag den     23.11.2023 Forældrearbejdsdag/AULA-møde
Mandag den     18.12.2023 Budget
Onsdag den     28.02.2024 Valg til bestyrelsen
Tirsdag den     19.03.2024
Torsdag den     25.04.2024
Torsdag den     13.06.2024


Emner:
AULA (Fraværsmeldinger, forældrekursus)
Forældrearbejdsdag